Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus yik Boer muôx kangz hâu cinh têr saz

23/09/2021 11:11 G9T+7

Shông 2017, chuôz zis tix lâul Nguyễn Văn Thông, jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) đâux tư 50m2 guôx, zuôr 10 tus yik Boer lus zus. Uô kangz 3 shông zus, phuôv vangv mô hinhx, txus nuôr tix lâul chuôz zis tưz muôx yangx 60 tus, hur ntơư muôx 30 tus nav yik shang nhuôs. Iz shông, iz tus nav yik shang txix 2-3 tus nhuôs/jangl, iz jangl cêv kuôl 5 txus 6 hli. Nhuôs yik thâuv shang lus nhangr muôx 5 kg, zus muôx 3 hli mas nhangr muôx 50kg/iz tus mas muôs. Đrul grê muôs 100 - 150 cxênhz nhiax/kg yik grax haz yik nôngz xưs li nhis nuôr, iz hli tix lâul chuôz zis sâu liv lo txix 12 txus 15 chơưx nhiax.

Zangv yik Boer muôx jâuz nox ntâu, tsơưs muôx moz, zôngx ziv tu zus. Kuôr yik lo tsâu uô qir vi sinh mfông kôngz lông, pangz txu chi phir đâux tư, cxangz năng xuât kôngz lông trâu chuôz zis… 

Guôx zus yik lo uô saz nyuô, langx khav

Yik Boer muôx ntâu ưu điêmv hlo hur tu zus

Kâur nox tiv zix zos đrox, cxuô zangv ntông mit, gòn…

Mai Anh

3,663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.