Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong ndrôk tưp gĕh uĕh ngăn tâm nau wăng sa

09/02/2017 13:42 G2T+7

Năm 2010, rnăk che Ðặng Văn Hồng, ta bon 9, xă Dak D’rô (Krông Nô) dŏng 43 rkeh prăk gơi rvăt du mlâm ndrôk nkuăng, du mlâm ndrôk me n’hanh bar mlâm ndrôk kon n’hanh ndâk nkra ndrung gơi chiă rong ndrôk.

Jêh lơ 6 năm ndâk nau kan aơ, tât abaơ rnăk che lĕ gĕh 22 mlâm ndrôk, tâm nĕ gĕh 11 mlâm ndrôk me rong ân deh kon. Jêh rong ndrôk kon ân têh, che tăch lơi n’hanh rong ndrôk kon êng. Bơh đah rong chiă bơh tăch, rnăk che hôm e rong tâm ndrung ân sa hĭp nĕ mpa sa gơi rong ndrôk gĕh âk ngăn mpa ân ndrôk sa gơi ndrôk ngăch têh, mô gĕh nau ji. Che way ân ndrôk ngêt dak boh lah bri duh nar n’hanh ân sa ăp ntil mpa tâm ban lâk, hĭp, prit. Che dŏng 6 sào neh tăm ba lŏ n’hanh ndăn neh hŏng tbơh pĭt ntu ka, lŏ gơi tăm hĭp bư mpa sa ân ndrôk. Tâm ban ăp năm, jêh ntrok lơi prăk dŏng kan lor, che gĕh n’sĭt 150 tât 170 rkeh prăk tă bơh nau kan rong tăch ndrôk tưp aơ.

Bơh đah rong krŭng tâm ndrung, che Hồng hôm he hăn chiă ndrôk tưp tâm ndrênh lŏ

Tăm hĭp gơi tŏng hĭp bư mpa sa ân ndrôk rong

Ĕk ndrôk rong che dŏng sui ân ăp ntil tơm tăm n’hanh tăch ân bu rvăt

Đức Hùng

1,249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.