Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nuôi bò lai đạt hiệu quả kinh tế cao

09/02/2017 13:42 G2T+7

Năm 2010, gia đình ông Đặng Văn Hồng, ở buôn 9, xã Đắk Drô (Krông Nô) đầu tư 43 triệu đồng mua một con bò đực, một con bò cái, 2 con bò tơ và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi bò.

Sau 6 năm gây dựng, gia đình ông đã có đàn bò 22 con, trong đó có 11 con bò mẹ sinh sản. Sau khi đàn bò con đủ lớn, ông lại bán đi và chăm sóc lứa khác. Bên cạnh nuôi thả, gia đình ông nuôi nhốt là chủ yếu nên đòi hỏi lượng thức ăn phải đa dạng để cung cấp đủ chất cho bò, giúp bò kháng bệnh tốt. Ông thường xuyên cho bò uống nước muối vào những trưa nắng nóng và kết hợp nhiều loại thức ăn như cám, cỏ, chuối. Ông đã dùng 6 sào đất ruộng và tận dụng diện tích đất trống tại các bờ ao, ruộng để trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu 150 đến 170 triệu đồng từ việc bán bò giống.

Bên cạnh nuôi nhốt, ông Hồng còn chăn thả đàn bò lai ngoài đồng ruộng

Trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò

Lượng phân bò ông dùng bón cho các loại cây trồng và đem bán

Đức Hùng

177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.