Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir xă Nam Xuân srah bơh kơi ba yăn hè thu

19/08/2021 11:17 G8T+7

Yăn hè thu 2021, xă Nam Xuân (Krông Nô) mra srah tâm 140 hec ta ba lŏ. Ta ăp nar abaơ, bu nuyh Tày, Nùng, Thái ta aơ dôl kai neh, trŭnh srah bơh kơi ba lŏ yăn hè thu ta ndrênh thôn Dak Sơn n'hanh Thanh Sơn.

Yor ba lŏ yăn đông xuân jŏ rek nĕ bon lan ta aơ chhik gâ, kai neh srah ba. Bơh đah nĕ, ta xă Nam Xuân abaơ jŏ nar mô saơ mih. Khă nĕ, nau kan pơk dak tă bơ dak hoch tă bơh nglau dak ta ndrênh thôn Dak Sơn găn ta ndrênh xă Long Sơn nĕ nô nau srah tăm ba lŏ ta xă jêng bơh kơi...

Bon lan bu nong iê bu nuyh xă Nam Xuân kai neh gơi srah bơh kơi ba lŏ yăn hè thu

...đăp mbok lŏ tĕng trong dak hoch

Rnih dơi bu dŏng tăm âk ta yăn aơ gĕh RVT, OM490, Tám Thơm,...

H'Mai

4,127
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.