Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz xar Nâm N’đir chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl

08/06/2017 13:48 G6T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx jê 1.000 tsêr nênhs Chu đrul yangx 4.000 tus nênhs, txir 50% tuôz nênhs tangs nro xar. Iz fangz đâux tư haz muôz cxuô zangv mair moc lus uô nox, tsôngv box Chu tsinhv zov chênhr chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl chia txu grêl moz viv phuôz chuô, grê muôs kôngz lông haz hlôngr angr…

Đrul jê 3.500 ha kôngz lông (blêx, poz cưs), trôngx qơư tox tsongs chos ntâu chiv cxangz nzir kôngz lông haz hlôngr chor angr đêz hâur đêx chia chos kos laz, tâuz đăngs, lưs xar, jâuz krưr… muôs lo grê saz.

Chor Chu ntơưv nuôr tưz muôz mair lus uô kôngz lông hur chor ntu uô angr, sâu kôngz, sâu lo cinh têr ntâu

Yangx 50 ha angr nhoz saz, zôngx ziv kruôr đêx tưz lo hlôngr chos kos laz

Sâu lo cxangz txix 15 txus 20 chơưx nhiax/ha zos poz cưs lai, tâuz đăngs lo tsôngv box Chu hlôngr ntơưv chor angr chos blêx chia jangv kruôr đêx

H' Mai

782
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.