Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir xă Nâm N’đir tăm ăp ntil tơm tăm gleh nar

08/06/2017 13:48 G6T+7

Xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh dăch 1.000 r’năk bu nuyh Dao đah rlau 4.000 bu nuyh, gĕh rlau 50% bu nuyh bon lan lam xă. Bơh đah nsu n’hanh ndơp dŏng ăp ntil rdeh bư mir jan ba, bon lan Dao uănh kh’lay nau kan tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi trŭnh nau roh hoăch yor trôk nar mô uĕh, rnoh ndu ndơ gĕh tăm rgâl rnoh kh’lay n’hanh mô hôm uĕh neh ntu…

Ðah dăch tât 3.500 hec ta ba, mbo, xă uănh kh’lay nau kan tăm tay mbo tâm ntŭk bu pă kan n’hanh rgâl neh tăm mô tŏng dak tŏ gơi rgâk tăm kao tâm ban bum prŭm, rpuăl chăngm blân, băp kải… kh’lay rnoh prăk tăch.

Gĕh âk bon lan Dao ta ntŭk aơ lĕ dŏng rdeh kai, rek ba lŏ tâm nau kan bư mir jan ba, gơi n’sĭt uĕh tâm nau kan wăng sa

Rlau 50 hec ta neh yôk, tâm ntŭk mô tŏng dak dơi bon lan rgâl tăm tơm bum prŭm

Gĕh n’sĭt tâm nau kan n’hao ntơm 15 tât 20 rkeh prăk du hec ta đah mbo, rpuăl chăng dơi bon lan Dao rgâl tăm ba lŏ gơi ba mô gĕh mô tŏng dak yan kal wai

H' Mai

1,127
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.