Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân xã Nâm N’đir đa dạng các loại cây trồng ngắn ngày

08/06/2017 13:48 G6T+7

Xã Nâm N’đir (Krông Nô) có gần 1.000 hộ người Dao với hơn 4.000 khẩu, chiếm hơn 50% dân số toàn xã. Bên cạnh việc đầu tư và đưa các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp, đồng bào Dao còn chú trọng đa dạng hóa các loại cây trồng ngắn ngày để giảm rủi ro về thời tiết, giá cả nông sản đổi chiều và cải tạo đất…

Với gần 3.500 ha cây lương thực (lúa, ngô), địa phương tập trung thâm canh tăng năng suất cây trồng trong vùng quy hoạch và chuyển đổi diện tích đất ở vùng thiếu nước sang trồng hoa màu như khoai lang, bí đỏ, cà tím, bắp cải… cho giá trị kinh tế cao.

Hầu hết đồng bào Dao nơi đây đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở các khâu làm đất, thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hơn 50 ha diện tích đất cao, dễ bị hạn đã được chuyển đổi trồng khoai lang

Thu nhập tăng từ 15 đến 20 triệu đồng/ha đối với ngô lai, bí đỏ được đồng bào Dao chuyển đổi từ diện tích lúa để tránh hạn

H' Mai

92
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.