Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz xar Đăk R’tih chos kôngz chiv ntux tsâux

27/12/2018 10:14 G12T+7

Chor hnuz nuôr, nênhs kôngz chor jos Bu Dâng, Bu Đach, Bu Koh, R’Muôn… xar Đăk R’tih (Tui Đưc) tangz tov tox tsongs tuôz nênhs, tuôv cxix chos kôngz chiv ntux tsâux 2018-2019.

Uô kangz leix hair angr, nênhs kôngz chos kôngz, mfông qir, tsuôk yuôx por vêv kôngz lông,… Shông nuôr, zos cưx đêx thoz đu lus, cxiv tsang, hês thôngr đêx txâuk txuôk mas sâuv ntâu chor angr chos blêx ntơưv xar tưz chos lo 2 chiv/shông.

Tangs nro xar nhis nuôr muôx yangx 200 ha angr chos blêx lax đrul sâu lo fênhx đrăngz txix 5 – 7 puô cir/sox

Angr lo leix hair, caiv tox tuôz jông uô ntêx tsêz nôngz

Pêx xinhvmfông qir lân tsuô blêx lax

Tsôngv box M’nông tsêz cxuô zangv blêx lai, Nhis ưu 838, RVT… hur chiv ntux tsâux

Mẫn Doanh

568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.