Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz xar Đăk N’Drot tox tsongs tu phưx txoz

08/09/2016 10:37 G9T+7

Xar Đăk N’Drot (Đăk Mil) muôx 590 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 310 ha tưz lo sâu.

Nhis nuôr, nênhs kôngz sâv trôngx qơư xar tangz tov tox tsongs txar chik, khu hluô chia phưx txoz ndi sâuv ndix, mfông qir jas 2; cênhz uô ntâu tsưr ziv phangx tangr cangz moz chia txi ndư, sâu lo ntâu.

Nênhs kôngz khi hluô chia phưx txoz ndi sâuv ndix, njuôz hluz jông

Chuôz zis zơưv Âu Văn Taix, nênhs Zir nhoz jos 7 mfông qir jas 2 truô 2.000 ntâu tsoz phưx txoz

Thâuv yangr ntux ntêr, nênhs uô kôngz tsuôk đêx truô phưx txoz chia txi jông

Nênhs uô kôngz trôngl yangr ntux truô chor phưx txoz nhiar chos

Y Krăk

1,171
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.