Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir xă Dak N’Drŏt nchhŭn nhâm mât mray tơm tiêu

08/09/2016 10:37 G9T+7

Xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) gĕh 590 hec ta neh tăm tiêu, tâm nĕ gĕh lơ 310 hec ta tiêu lĕ gĕh play.

Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam xă dôl nchhŭn koh rse tơm tiêu jong ir, kât rse gơi reh băr ta gâng tiêu, sui buh tâ 2; khă nĕ lŏ kan tŏ ăp ntil dak si n’gang ân lĕ nau ji tưp gơi đang tiêu gĕh play uĕh, play âk.

Bu nuyh bư mir kât rse gơi tiêu nơih băr ta gâng, ngăch hao jêng

R’năk nô Âu Văn Tài, mpôl rnoi Nùng ta thôn 7 sui buh tâ 2 ân lơ 2.000 gâng tăm tơm tiêu

Lah bri duh nar jŏ ir, bu nuyh bon lan tŏ dak gơi tơm tiêu mô gĕh iêu kro n’ha

Bu nuyh bon lan ding lơi ân duh nar chrat ma tơm tiêu mhe tăm

Y Krăk

1,104
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.