Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz hlang tsuô cheix sâu cax phê

07/11/2019 14:34 G11T+7

Chuôz hâur hli 11/2019, nênhs kôngz hur xênhr tưz hlang tsuô cheix sâu cax phê. Trơưs saz xangr ntơưv pêx xinhv, shông nuôr, cax phê ntâu thangx tsangv txi ndư đuô so li shông ntêx.

Nênhs kôngz ziv hnuz ziv txơưx hur uô jông tsât lươngs sanv phâmv ntơưv ntu đê sâu. Saz xangr “njuôz tsêr đuô lâul tov têz” ntơưv pêx xinhv tưz tsi muôx lơưv. Pêx xinhv tsuôs xair tsoz sar muôx li 90% tror sâuv li đê thơưx jas; jas uô kangz đê tangs... Trơưs pêx xinhv, thâuv đê cax phê lus tsi lo muôz tiz uô pơưk, cax phê zuôr siz lu uô têx poz uô cxuôv hav txus tsât lươngs nôngz...

​​

Nênhs kôngz jos Nghiar Tinr, xar Quangv Thanhx đê cax phê

​​

Ntâu chuôz zis xair đê chor txir cax phê sar

​​

Pêx xinhv nhoz xar Đăk Plao (Đăk Glong) jaz cax phê sâuv ntâuz bax

​​

Uô kangz jaz kruôr, pêx xinhv luôv cax phê

Mai Anh

362
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.