Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Tui Đưc shir phangz sâu măc ca

22/08/2019 09:46 G8T+7

Txix shông 2010 txus nuôr, tangs nro hênhx Tui Đưc chos lo muôx li 678 ha ntông măc ca, tox tsongs nhoz chor xar Đăk Buk So, Đăk R’tih, Quangv Tâm, Quangv Trưx…

Txus luz six nuôr, ntâu vangx măc ca chos muôx 5 shông ntâu tưz lo đê txir đrul tangs nro angr muôx yangx 400 ha (txir jê 60%). Kror shir phangz hlo mas ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs tưz chos lo zangv ntông nuôr haz chuôz lo sâu ntâu. Nhis nuôr, iz kg măc ca, nênhs zuôr ntơưv tsêr muôx grê 90- 110 cxênhz nhiax/kg

​​​​​​​​

Pêx xinhv Tui Đưc sâu nôngz măc ca

​​​​​​​​​​

Nênhs kôngz shir phangz thâuv măc ca txi jông, lo grê

​​​​​​​​

Nhis nuôr, iz kg nôngz măc ca tưz têr cxênhx tơưr njuôz muôx grê 90-110 cxênhz nhiax/kg

PV

468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.