Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Tuy Ðức m’ak pĕ play măc ka

22/08/2019 09:46 G8T+7

Ntơm năm 2010 tât abaơ, tâm lam n’gor Tuy Ðức tăm gĕh 678 hec ta tơm măc ka, dơi bu tăm âk ta ăp xă Dak Bŭk So, Dak R’tih, Quảng Tâm, Quảng Trực…

Tât mông abaơ, âk ntŏk bu tăm tơm măc ka lĕ rlau 5 năm huy lơ 400 hec ta tăm dôl ma gĕh pĕ play (gĕh lơ 60%). Nau saơ m’ak aơ lah yor gĕh âk r’năk bu nong iê bu nuyh lĕ tăm ntil tơm aơ n’hanh ntơm sa ơm bư n’sĭt gĕh prăk tâm nau pah kan. Abaơ, du kí măc ka, bu hăn r’văt ta wâl kh’lay ntơm 90 – 110 r’băn du kí.

​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan Tuy Ðức pĕ play măc ka

​​​​​​​​​​

Bu nuyh bư mir m’ak ngăn yor măc ka play âk, kh’lay r’noh prăk tăch

​​​​​​​​

Abaơ, du kí măc ka lĕ dơi bu plôk ntô tăch kh’lay ntơm 90 – 110 r’băn du kí

PV

753
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.