Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Tuy Đưc lo chiv kos laz

07/05/2020 09:29 G5T+7

Chiv ntux tsâux 2019-2020, hênhx Tuy Đưc chos lo yangx 2.000 ha kos laz. Hur ntơư muôx li 300 ha zos nôngz kos laz Nhật bản muôx khav năng hluz, phuôv tsangr jông, tangr tir lo ntâu zangv cangz moz.

Lo chos thâuv hli 11 haz 12/2019, zos đêx angr huv, tu baix banv mas kos laz hluz jông haz sâu lo ntâu. Chiv ntux tsâux shông hnuôr, năng suât kos laz fênhx đrăngz lo muôx li 15 tênhr/ha. Đrul grê muôs nhis hnuôr zos 11.000 nhiax/kg, nênhs kôngz los six shir phangz viv chiv kos laz hnuôr lo ntâu, lo grê.

Nênhs kôngz Tuy Đưc sâu chiv kos laz

Chuôz zis zơưv Vũ Văn Điền nhoz xar Quảng Tâm tox tsongs tiz nênhs sâu kos laz

Pêx xinhv chox kos laz lus uô yênhx pơưk, chia muôs

Minh Huyền-Mai Anh

478
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.