Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Tuy Ðức gĕh dôk âk bum prŭm

07/05/2020 09:29 G5T+7

Yăn đông xuân 2019-2020, n’qual Tuy Ðức tăm gĕh rlau 2.000 hec ta bum prŭm. Tâm nĕ gĕh tâm 300 hec ta bum prŭm Nhật Bản dơi bu nuyh bon lan tăm âk, ngăch jêng, n’jrăng n’gang âk tu ndrŭng.

Dơi tăm ntơm khay 11 tât khay 12/2019, yor tâm di ma neh ntu, mât mray uĕh nĕ bum prŭm ngăch ngăn jêng n’hanh gĕh play âk. Yăn đông xuân năm aơ, bum prŭm gĕh dôk gĕh tâm 15 tân du hec ta. Ðah r’noh prăk tăch abaơ lah 11.000 r’băn du kí, bu nuyh bư mir m’ak ngăn yor bum prŭm gĕh âk play, kh’lay r’noh prăk tăch.

Bu nuyh bư mir Tuy Ðức dôk bum prŭm

R’năk che Vũ Văn Ðiền ta xă Quảng Tâm nchŭn n’hâm suan pah kan dôk bum prŭm

Bu nuyh bon lan r’deng bum prŭm sĭt ta wâl, tăch ân bu r’văt

Minh Huyền-Mai Anh

475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.