Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Tui Đưc chuôz lo sâu ntơưv măc ca

12/04/2018 09:25 G4T+7

Hênhx Tui Đưc nhis nuôr muôx 678 ha măc ca, chos tox tsongs tiv zix nhoz chor xar Đă R'tih, Quangv Tâm, Quangv Trưx…

Nhis nuôr, iz cxa vangx chos măc ca lo txix 6 - 7 shông tưz lo đê txir muôx115 ha (txir 17%). Đrul grê muôs fênhx đrăngz 70.000 - 80.000 nhiax/kg nôngz tsi tâu đhâu chêr biênr, ntông măc ca tangz tov sâu lo nhiax txas cxangz nzir tsuô ntâu chuôz zis hur hênhx.

Ntâu tsoz măc ca chos txix shông 2012 – 2013 nhis nuôr tưz lo đê txir

Chuôz zis tix lâul Phamx Văn Thươngx, nhoz jos 6, xar Đăk Buk So nhis nuôr muôx jê 1.600 tsoz măc ca

Ntâu chuôz zis tưz zuôr măc ca, chêr biênr nôngz măc ca chia muôs tsuô thix trươngx

Lê Phước

3,425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.