Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Tuy Ðức ntơm n’sĭt prăk yor tăm tơm măc ka

12/04/2018 09:25 G4T+7

N’qual Tuy Ðức abaơ gĕh 678 hec ta neh tăm măc ka, dơi bu tăm âk ta ăp xă Dak R’tih, Quảng Tâm, Quảng Trực…

Abaơ, tơm măc ka lĕ tăm zŏ tâm 6 – 7 năm dôl ma dơi bu nuyh bon lan pĕ play gĕh tâm 115 hec ta (rlau 17%). Ðah kh’lay rnoh prăk tăch ntơm 70.000 – 80.000 rbăn du kí grăp mô hŏ bư jêng ndơ sa, tơm măc ka dôl n’sĭt gĕh prăk tâm nau pah kan ma âk r’năk bon lan tâm n’qual.

Âk tơm măc ka tăm ntơm năm 2012 - 2013 tât abaơ lĕ gĕh play

R’năk nô Phạm Văn Thường, ta thôn 6, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) abaơ tăm gĕh tâm 1.600 tơm măc ka

Âk r’năk bon lan rvăt, dônh plôk ntô grăp măc ka gơi tăch ân bu rvăt

Lê Phước

3,424
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.