Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Trúc Sơn gĕh âk ba lŏ yăn đông xuân

11/04/2020 07:01 G4T+7

Yăn đông xuân 2019-2020, xă Trúc Sơn (Čư Jŭt) srih tăm gĕh tâm 50 hec ta ba lŏ. Abaơ, bu nuyh bon lan tâm xă dôl nchŭn n’hâm suan rek ba đah nau m’ak yor ba play âk, tăch kh’lay r’noh prăk.

Tĕng UBBL xă, mô gĕh srih tăm ta khay 12 kơt ăp năm, năm aơ Bu nuyh bon lan tâm xă lĕ srih tăm lor du khay gơi ndăn dak dŏng ma tơm ba. Ntil ba dơi bu nuyh bon lan tăm âk lah ntil ba RVT ngăch jêng, dơi n’jrăng n’gang ăp ntil tu ndrŭng, phe sa kah. Yăn đông xuân năm aơ, ba jêh rek gĕh n’sĭt ntơm 7 – 8 tân tâm du hec ta.

Ndrênh ba lŏ xă Trúc Sơn abaơ lĕ dŭm âk ngăn

Drưh drưh bu nuyh bon lan rek ba lŏ ta ndrênh

Ba dơi bu ih kro lor ma prăp, rdeng tăch

Y Krăk

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.