Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Thuận Hà tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau tăch yan têt

11/01/2018 09:54 G1T+7

Yan sĭt puh yan kao 2017 – 2018, bu nuyh bư mir xă Thuận Hà (Dak N’Soong) tăm gĕh rlau 120 hec ta ăp ntil tơm tăm dŏng bư trau gĕh blân srat, tuh kô ve, rpŭng, mrăch, jiam bây klôn… gơi dŏng tăch ta yan Têt Năm So 2018.

Năm aơ, âk r’năk bon lan lĕ ndăn neh hŏng, rgâl âk neh dŏng bư mir jan ba mô saơ jêng gơi tăm ăp ntil tơm tăm dŏng bư trau. Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật răk chăm, tơm tăm dŏng bư trau ta Thuận Hà jêng ngăn, play âk, gơi gĕh ndơ tơm tăm bư trau tăch tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor.

Bu nuyh bon lan ta thôn 6 răk chăm đang trau

Ndăn neh hŏng bơh pĭt n’hor dak, nglau dak, nt ka, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Thuận Hà tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau

Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật răk chăm, đang jiăm bây klôn ăp r’năk bon kan ta thôn 3 jêng ngăn, âk rlau đah năm e

Bu hăn tât ta ntŏk tăm gơi r’văt ăp ntil tơm dŏng bư trau

Y Krăk

2,217
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.