Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz xar Thuâns Hax chos jâuz, kos, txir chia cxangz nzir thu nhâps

18/10/2018 11:11 G10T+7

Chor shông jê nuôr, iz făngz chos cax phê, phưx txoz, ntâu hôis viên, nênhs kôngz xar Thuâns Hax (Đăk Song) tưz zov chênhr chos jâuz, kos txir; cxiv tsang vangx tênhr jâuz, cxiv tsang chor pơưk côngv saz nhiav chos jâuz an toanx.

Nhis nuôr, tangs nro xar muôx li 200 ha jâuz cxuô zangv xưs li jâuz krưr, txir lưs suôr, tâuv cô ve, cax rôt… Zos uô trơưs cir thuôcc hur cxuô ntu tu, chor angr jâuz, kos, txir nhoz Thuâns Hax tsinhr hluz jông, năng suât ntâu; cxangz nzir grê sir zôngv angr haz cxangz nzir thu nhâps tsuô nênhs kôngz.

Xar Thuâns Hax chos muôx li 200 ha jâuz, kos, txir cxuô zangv

Ntâu vangx tênhr zuz hur tsêr ntâuz lo cxiv tsang chia muôs tsuô pux tuz nhuôs nênhs kôngz

Nênhs kôngz uô trơưs cir thuôx chos jâuz an toanx chia sâu lo thu nhâps ntâu

Nênhs kôngz cxiv tsang chor pơưk côngv nhiav chos jâuz chia siz pangz phuôv tsangr uô nox

Los pangr tuôx hlo ntơưv vangx chia zuôr jâuz, kos, txir

Y Krăk

463
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.