Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir xă Thuận An roh ba lŏ yăn đông xuân

28/05/2020 14:57 G5T+7

Ta khay 5 lơ dương ăp năm lah way khay bu nuyh bon lan xă Thuận An (Dak Mil) lăp yăn rek ba lŏ đông xuân.

Năm aơ, bu nuyh bon lan xă Thuận An r’vê ngăn yor rlau 80% neh tăm ba lŏ mô saơ jêng, klăch ngăn mô tŏng phe sa. Nô nau aơ yor yăn kăl wai jŏ ir bư mô tŏng dak, bu nuyh bon lan mô tĕng nau ntĭm srih tăm bơh ăp ntŭk kan.Yor dak dŏng bư mir rlau nar rlau iê, bu nuyh bon lan tĕng kan ân di nau bu ntĭm, pah kan ân uĕh gơi nkrem n’hanh dŏng dak di, jêh rĭ blau mĭn kan gơi r’gâl ăp ntil tơm tăm ta ăp ntŭk mô tŏng dak gơi bư trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba.

Bu nuyh Bu Nong ta ăp bon Bu Dak, Sar Pa, xă Thuận An roh ba lŏ yăn đông xuân

Rlau 80% r'noh neh tăm ba lŏ ta xă Thuận An roh ba yor yăn kăl wai

Ba mô gĕh play yor bri yăn kăl wai mô tŏng dak, âk r’năk rek ân ndrôk sa gơi mô gĕh nghoach

Y Sơn

745
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.