Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Thuận An ntop n’kŭr tăm tay ca phê gĕh nsĭt uĕh tâm nau pah kan

18/05/2017 14:39 G5T+7

Xă Thuận An (Dak Mil) abaơ gĕh 4.370 hec ta ca phê đah lĕ r’ngôch ca phê gĕh pĕ play năm e dăch tât 13.000 rbăn tân. Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bon lan tâm xă lĕ tăm tay gơi “gĕh tơm ca phê nse” mhe tâm r’năk.

Tât abaơ, lam xă lĕ tăm tay gĕh tâm 170 hec ta ca phê n’hanh dơi bu kan gơi tăm tay đah nau kan ntop n’kŭr n’hanh tơm ca phê ơm lĕ ĕt. Aơ lah du ntil nau kan dâng lah uĕh gơi nkrem năm chăm mray, nkrem prăk dŏng kan tâm ban n’hao tay tơm ca phê gĕh âk play. Rnih ta phe rse gĕh nau uĕh lah tơm păng đêh, play têh nĕ chăm mray, pĕ play nơih ngăn. Gĕh âk đang ca phê ntop n’kŭr rnih ca phe rse ta Thuận An ngăch têh, ngăch hao jêng, play gĕh âk tay, ntơm bơh 6 - 8 tân ca phê lĕ peh du hec ta du năm.

Jêh pĕ play, bu nuyh bon lan et lơi ăp tơm ca phê lĕ ranh

 ...n’hanh ruah ăp n’kŭr dăng uĕh gơi rơm ntop

Ăp đang ca phê tăm tay đah nau kan ntop n’kŭr aơ gĕh play âk ngăn

Lê Phước

1,324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.