Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos 8 , xar Chư K’nia trâu saz phuôv tsangr cinh têr nông nghiêpx

19/04/2018 13:48 G4T+7

Jos 8, xar Chư K’nia (Chư Jut) muôx yangx 200 ha angr kôngz lông; hu rntơư blêx lax 136 ha, phưx txoz 28 ha, cax phê 15 ha yuôr chor zos điêux, cao su haz cxuô zangv hoa maux. Iz făngz cxuô zangv kôngz chos, jos tsinhv zus jê 200 tus tưv, nhus đăngs haz yênhx puô tus buô…

Đrul gruôl haz muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox mas cxuô zangv kôngz chos, tsax zus ntơưv jos por lênhx hluz jông, sâu lo ntâu. Sâu fênhx đrăngz lo jê 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; txus nuôr, chor chuôz zis pluôs yuôr 15/202 tsêr.

Zos tu jông mas 28 ha phưx txoz ntơưv jos sâu fênhx đrăngz lo 4 tênhr/ha

Cxuô zangv ntông điêux, cao su… tưz lo chos sâuv angr nzangz, đêz đêx chia sâu cxangz nhiax txas

Nênhs kôngz chênhr phangx đoz đrox, tu blêx lax chiv ntux cuz 2018

Nênhs kôngz hur jos tsinhv zus jê 200 tus tsax cxu

Minh Huyền

2,535
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.