Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan roh prăk yor play kroch rse gĕh nau ji bã trầu

01/07/2021 13:40 G7T+7

Tơm play kroch rse jêng du ntil tơm dơi âk bu nuyh bư mir sach tăm ndrel ma tơm ca phê, tiêu. Khă nĕ abaơ, âk r’năk tăm tơm play kroch rse gĕh nau ji bã trầu nĕ roh prăk tâm nau pah kan.

Nau ji bã trầu hôm dơi bu moh lah nau guh yor sêt Alternaria passiflorae bư gĕh. Nau ji bã trầu way gĕh ta tơm, ta n’ha n’hanh ta play; bư play e hŏ tât nar pĕ lor ma ôm, rŭng êng. Ăp r’năk tăm lĕ tĕng kơt ăp ntil nau bu ntĭm pah kan, khă nĕ e hŏ dơi săm bah nau ji aơ lah rlau nar nau ji rlau jưk n’hanh tâm tưp âk. Yor nĕ, âk r’năk bu nuyh bon lan koh tơm play kroch rse dôl ma ntơm gĕh play gơi tăm ăp ntil tơm bă bă…

Nau ji aơ ntơm gĕh lah he saơ guh iê tâm ban nglai ntâp ta play jêh rĭ jêng guh têh

Bu nuyh bon lan pĕ play kroch rse ôm tăch ơm

...rdeng play kroch rse tă bơh ntŭk gĕh nau ji gơi tăch ta ăp ntŭk r’văt đah r’noh prăk bu r’văt 5.000 r’băn

H’Mai

728
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.