Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hnênhs kôngz tox tsongs tir kruôr tsuô kôngz lông

28/02/2019 14:11 G2T+7

Viv yangr ntux ntêr mas iz cxa angr chos kôngz lông sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov mangl kruôr. Chor hnuz hnuôr, hnênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tox tsongs tsuôk đêx, tir kruôr tsuô kôngz lông.

Cxuô trôngx qơư tsinhv kra sir zôngv đêx chia huv, muôz chor tsams grul đêx lus zôngv chia sir chor đêx yuôr nhoz ntơưv kangz chor pangs ntiv đêx, hangr đêx, kruôz hu nênhs kôngz sir zôngv chor tsưr ziv, công nghês tsuôk đêx sir por…

Nhis hnuôr, đêx ntơưv ntâu kangz pangs đêx sâuv thangx tsangv xênhr kruôr jux jul, tsi txâus đêx tsuôk kôngz

Mair grul đêx hoatx đôngs đăngx đrênhk

Nênhs kôngz tox tsongs tsuôk đêx tsuô kôngz

Mẫn Doanh

804
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.