Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir nsrôih to dak ân ăp ntil tơm tăm

28/02/2019 14:11 G2T+7

Yor duh nar jŏ nĕ âk ne tăm ăp ntil tơm tâm lam n’gor dôl kro sơh. Ăp nar abaơ, bu nuyh pah kan bư mir jan ba tâm lam n’gor dôl nchŭn n’hâm soan tŏ dak ân ăp ntil tơm tăm.

Gĕh n’gor bon têh lĕ ntĭm tay bu nuyh bư mir dŏng dak ân di, sŏk măy pom dak têh pom sŏk dak tă bơh ăp nglau dak, n’hor dak, jêh rĭ jă đă bu nuyh bư mir tĕng pah kan ân di nau bu ntĭm kan, tŏ dak tĕng kông nghệ nkrem dak dŏng tŏ…

Abaơ, dak tâm ăp ntu, nglau dak tâm lam n’gor lĕ suât, yor nĕ bu nuyh bư mir mô tŏng dak tŏ

Măy pom dak ngôr nao nao

Bu nuyh bon lan tŏ dak ân ăp ntil tơm tăm

Mẫn Doanh

595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.