Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tox tsongs tu kôngz lông haur cheix ntux nangs

11/04/2019 09:54 G4T+7

Hlang tsuô hâur hli 4 tror môngl, sâuv thangx tsangv xênhr, phuôz chuô chuôz môngl tsuô cheix ntux nangs.

Tsinhz tas, nuôr zos nôngz nhôngl cxuô zangv cangz, moz phuôv vangv ntâu. Viv li, nênhs kôngz hủ tangs nro xênhr los six zov chênhr txus hâux lưv tu kôngz lông chia muôx jul tir moz, hluz haz phuôv tsangr jông trơưs cheix chiv. Nuôr tsinhv zos six cxuô chuôz zis tox tsongs tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz, ntuô đrox, mfông qir, txar chik tangr njil…

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Jâng Plây 2, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) ntuô đrox tsuô cax phê

Nênhs kôngz xar Nâm N’Jang (Đăk Song) tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz tsuô phưx txoz

Tix lâul Điêuv M’Brâng, jos Đăk R’moan, xar DDawk R’moan (Gia Nghiar) mfông qir tsuô phưx txoz

Mai Anh

514
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.