Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir răk chăm ăp ntil tơm tăm bôk yan mih

11/04/2019 09:54 G4T+7

Tât ta bôk khay 4 aơ, tâm lam n’gor, trôk dôl ma ntơm mih.

Tâm nĕ, aơ jêng tâ ăp ntil nau ji, tu ndrŭng bư mô uĕh ma tơm tăm. Yor nĕ, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor uănh kh’lay ngăn nau pah kan răk chăm ăp ntil tơm tăm gơi tơm tăm ngăch hao jêng, mô gĕh nau ji n’hanh gĕh play âk. Aơ jêng tâ ăp r’năk bu nuyh bon lan dôl ma krih dak si, chik gâ, sui phân, koh n’kĭng…

Bu nuyh bon lan iê nuyh ta bon Jâng Play 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) chĭk gâ ma tơm ca phê

Bu nuyh bư mir xă Nâm N’jang (Dak N’Soong) krih dak si njrăng nau ji ma tơm tiêu

Nô Ðiểu M’Brâng, bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) sui phân ân tơm tiêu

Mai Anh

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.