Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir mât mray tơm tăm ta yan dăch r’gâl mih nar

03/10/2019 10:26 G10T+7

Abaơ, trôk dôl r’gâl mih nar, tât yan duh nar, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor dôl nchŭn n’hâm suan mât mray ăp ntil tơm tăm jŏ năm n’hanh tơm tăm iê nar gĕh ca phê, tiêu, mbo, n’ha sa trau, ăp ntil tơm tăm sa play…

Bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan koa ntu, koh n’king, sui phân, krih dak si njrăng n’gang tu ndrŭng ân tơm tiêu, tơm ca phê…. Yor bu nuyh bon lan mât mray uĕh, ngăch njrăng n’gang tu ndrŭng nĕ tât abaơ, âk n’qual bon têh tâm lam n’gor mô gĕh saơ ăp ntil tu ndrung chuh sa tơm tăm.

Nô Phạm Xuân Thắng ta thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) mât mray tơm play đung kroch mhe tăm 2 năm

Koh n’king ma tơm gơi tơm ca phê dah ang nar

Bơh đah mât mray ăp tơm tăm jŏ năm bu nuyh bon lan mât mray tay tơm tăm gleh nar ân jêng

Bu nuyh bư mir xă Quảng Khê (Dak Glong) nchŭn n’hâm suan sui phân ân ăp tơm tăm

Mai Anh

494
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.