Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tox tsongs tu phưx txoz

18/06/2020 13:49 G6T+7

Luz six hơưv hnuôr, sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov lus nangs ntâu mas phưx txoz los six zuôr jinh jươngr chia hlangr, hluz. Viv li pêx xinhv tangz tov tox tsongs tu chioa phưx txoz tsi mangl cxuôv hav viv phuôz chuô.

Iz făng mfông cxuô zangv qir huv tsuô ntu zus txir, nênhs kôngz tsuv zov chênhr ntuô đrox, tsuôk yuôx tuô cangz, moz; khơưz cưx đêx grêl tsuô phưx txoz, txar chik ndix ntông nhôngl chia uô nkhang đril, phangx cangz moz, nâmr cxuôv hav phưx txoz...

Nênhs kôngz xar Thuận Hạnh (Đăk Song) luôx đrox iz puôs ndil hâur pâuk phưx txoz

Txar chik sâuv ndix ntông nhôngl chia nkhang đril

Nênhs kôngz xar Thuận Hà (Đăk Song) tsuôk yuôx phangx tangr moz tsuô phưx txoz

Pêx xinhv tsâu tơưr cax phê mfông tsuô phưx txoz

Mai Anh

1,171
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.