Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir nchŭn n’hâm suan mât mray tơm tiêu

18/06/2020 13:49 G6T+7

Ta mông abaơ, tâm lam n’gor mih âk nĕ gĕh âk tơm tiêu ŭch ngăn ma phân gơi jêng, ngăch têh. Yor nĕ bu nuyh bon lan nchŭn n’hâm suan pah kan mât mray gơi tơm tiêu mô gĕh tu ndrŭng sa yor bri mih.

Bơh đah nĕ sui ăp ntil phân ân di tĕng khay tơm tiêu rong play, bu nuyh bư mir uănh kh’lay nau kan chhik gâ, krih dak si ndrŭng, nau ji tưp, koai trong dak hoch ân ma tơm tiêu, koh n’kĭng n’than tơm si rêh gơi bư dah ma tơm tiêu, n’jrăng n’gang riĕt, tu ndrŭng chuh sa...

Bu nuyh bon lan xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) koh gâ bơh pĭt tơm tiêu

Koh n’kĭng ta tơm si rêh gơi bư đah ma đang tiêu

Bu nuyh bư mir xă Thuận Hà (Dak N’Soong) krih dak si n’jrăng n’gang tu ndrŭng chuh sa tơm tiêu

Bu nuyh bon lan sŏk ntô ca phê sui ma tơm tiêu

Mai Anh

1,172
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.