Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz sănr sangx môngl côngv xưs ciêns “Đăk Nông - Chaix bơ sar”

28/06/2018 10:26 G6T+7

Xênhr Đăk Nông muôx li 2.600 ha bơ, txir 20% tangs nro sanv lươngs ntông nox txir sâuv thangx tsangv, năng suât fênhx đrăngz 10 – 15 tênhr/ha.

60 tsoz nôngz bơ sap sâu lo 300 chơưx nhiax/chiv ntơưv tix lâul Hôx Văn Hoan nhoz xar Thuâns An (Đăk Mil)

Txus nuôr, ntông bơ haz sanv lươngs bơ ntơưv xênhr Đăk Nông tsi tâu muôx thương hiêus sâuv thix trươngx. Viv li, “Đăk Nông – Chaix bơ sar 2018” uô tsuô txix hnuz 19 txus 22/7 ntơưv thix xar Gia Nghiar sâu lo zov chênhr ntơưv chinhr cuênx, pêx xinhv haz joanh nghiêps sâuv thangx tsangv. Nhis nuôr muôx 62 tsêr chos bơ sâuv thangx tsangv xênhr tưz đăng cir tuôx côngv sưs ciênx, iz luz vangx muôx txix 2 ha tror sâuv, tiv zix mas zos chor nôngz bơ 34, 36, booth, hass haz chor noongz trôngx qơư.

“Đăk Nông – Chaix bơ sar” zos jas chia uô muôx grê sanv phâmv, pangz phuôv tsangr ntông bơ truôx đrênhk

Đức Hùng

385
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.