Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir hăn pah kan ơm răk chăm tơm tăm

14/02/2019 16:13 G2T+7

Yan đông xuân 2018-2019, lam n’gor nsrih tăm gĕh tâm 9.700 hec ta tơm tăm gler nar; răk chăm lơ 200.000 hec ta tơm kông nghiệp lah gĕh ca phê, tiêu, điều, cao su…

Jêh rlu sa Têt Kỷ Hợi 2019, bon lan ăp bu nong tâm n’gor lĕ hăn tâm ndrênh pah kan bư mir jan ba gơi sui phân, tŏ dak, krih dak si ndrŭng, pĕ play tiêu… đah nau dăn du yan mhe gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm. Tât abaơ ăp ntil tơm tăm hao jêng, ngăch têh, iê tu ndrŭng sa…

Hnuz xaz 4 tsaz, tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Ja Zah, xar Nghiar Thăngr (Đăk R’lâp) tưz môngl tu blêx lax

Zơưv Đăngs Văn Đông, minhx cxưx Chu nhoz jos Nâm N’đir (Krông Nô) đhok bec tsuôk đêx jas 1 tsuô vangx cax phê

Tangs cis xaz 3 tsaz, nênhs kôngz xar Đăk N’Drot (Đăk Mil) chuôz đê phưx txoz

Nênhs kôngz phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) sâu jâuz njuôz chia pangz mangx nhu câux hnox uô kangz tsaz

Nênhs kôngz xar Đăk Gănx (Đăk Mil) cuz saz sâu chiv soaix

Côngs nhân Công ti trax JunChow, Phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) đê yuôx zêx

Y Sơn

4,250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.