Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz môngl tu krôngz lông nzur

14/02/2019 16:13 G2T+7

Chiv ntux tsâux 2018- 2019, tangs nro xênhr chos lo muôx 9.700 ha kôngz lur hnôngz nhôngl; tu yangx 200.000 ha ntông công nghiêps xưs li cax phê, phưx txoz, điêux, cao su…

Tangv siv uô kangz su Tsaz Buô shông 2019, tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr tưz môngl uô nox uô hâuk nzur xưs li mfông qir, tsuôk đêx, phangx tangr cangz moz, đê phưx txoz… đrul saz xangr iz chiv yaz sâu lo ntâu. Txus hnuôr cxuô zangv kôngz chos por lênhx phuôv tsangr, hluz jông, cangz moz lo phangx tangr…

Lơ mung 4 têt, bon lan Bu Nong ta bon Bu Jrăh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) hăn tâm ndrêh gơi răk chăm ba lŏ

Che Ðặng Văn Ðông, bu nong Dao ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) dơm béc gơi tŏ ca phê tâ tâl 1

Ôi lơ mung 3 têt, bu nuyh bư mir xă Dak N’Drot (Dak Mil) ntơm hăn pĕ tiêu

Bu nuyh bư mir phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tôch n’kôr trau gơi tăch ta mông jêh sa têt

Bu nuyh bư mir xă Dak Găn (Dak Mil) m’ak pĕ play soai

Bu nuyh kan Công ty trà JunChow, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) tôch n’kur n’ha che

Y Sơn

3,869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.