Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Quangv Tâm liên cêt phuôv tsangr jâuz an toanx

03/05/2018 14:55 G5T+7

Kuôl nuôr iz shông ntâu, ntâu chuôz zis pêx xinhv xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tưz chos jâuz liên cêt chia cxiv tsang hơpx tac xar (HTX) Kôngz lông an toanx haz thương maix Quangv Tâm.

Txus nuôr, HTX tưz muôx 12 thành viên là hộ gia đình tham gia, với tổng diện tích trồng rau hơn 16 ha. HTX chos ntâu zangv jâuz txir xưs li: Hor txoz, tâuv cô ve, kos jâuz, txir lưs suôr, điz, cxuô zangv jâuz njuôz… iz trux zos vangx jâuz lux sâuv thangx tsangv xênhr. Zos anv phâmv jâuz, kos, txir krêz đangr lus qơư muôs mas ntâu chuôz zis nênhs kôngz môngl côngv HTX sâu lo nhiax ntâu, ndê txus bluô nux.

Chor vangx ntơưv HTX por lênhx lo chos trơưs cui trinhx cir thuôx

Đrox lo xuôs têk đoz, sir zôngv tsơưs yuôx tsuôk por vêv kôngz lông

Chor angr sanv xuât ntơưv HTX ziv hnuz ziv lo krêz đangr, hu lo ntâu thanhx viên tuôx côngv

Phan Tuấn

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.