Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Quangv Phur chos jâuz, zus cangz sâu lo nhiax ntâu

16/05/2019 13:59 G5T+7

Pêx xinhv xar Quangv Phur (Krông Nô) chuôz phuôv tsangr ntâu nghêx chos jâuz, zus cangz txix shông 2015, txus nuôr tangs nro xar muôx li 40 ha angr chos jâuz.

Jâuz lo pêx xinhv chos trơưs hinhx thưc siz shơư haz chos thuânx. Nhis nuôr pêx xinhv tangz tov chos zangv nôngz jâuz cangz blôngx ntâu sâu lo 18 - 21 tênhr blôngx/ha, hlôngr tsuô nôngz jâuz cangz đuz blôngx tsơưs, zos li sanv lươngs haz tsât lươngs kei cangz tưz lo cxangz ndê. Zus cangz nhis nuôr muôx chu cix 15 hnuz thâuv zuôr nôngz txus muôs kei. Iz ha chos jâuz zus cangz, pêx xinhv zus lo 14 - 16 jas, sâu lo muôx li 3 tênhr kei cangz, grê 140 cxênhz nhiax - 180 cxênhz nhiax/kg, sâu lo lus fênhx đrăngz muôx li 300 chơưx nhiax iz shông.

​​​​

Jâuz lo chos siz shơư chia cxangz nzir sir zôngv sâuv iz thangx angr

​​​​​

Chos jâuz, zus cangz sâu lo nhiax ntâu so li  cxuô zangv kôngz chos, tsax zus txơưr nhoz trôngx qơư

​​​​

Iz jas zus 15 hnuz, pangz nênhs kôngz muôx nhiax sâu hor ntâu

Hưng Nguyên

597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.