Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Quảng Phú tăm tơm dâu, rong ndrŭng gơi n’sĭt prăk tâm nau pah kan

16/05/2019 13:59 G5T+7

Bu nuyh bon lan xă Quảng Phú (Krông Nô) ntơm hao nau kan tăm tơm dâu, rong ndrŭng năm 2015, tât abaơ lam xă gĕh tâm 40 hec ta neh tăm dâu.

Dâu dơi bu nuyh bon lan tăm êng mô rĭ tăm ndrel ma ăp ntil tơm tăm ba bă. Abaơ bu nuyh bon lan dôl tăm rnih dâu gĕh âk n’ha ntơm 18 – 21 tân n’ha du hec ta, gơi r’hâl rnih dâu ôch iê n’ha, yor nĕ, n’ha dâu n’hanh nau uĕh n’ha dâu lơ nar lơ uĕh. Nau kan rong ndrŭng jŏ tâm 15 nar ntơm sŏk rong tât ta mông tăch. Du hec ta tăm dâu rong ndrŭng, bu nuyh bon lan rong gĕh 14 – 16 tâ, gĕh sŏk tâm 3 tân suăn ndrŭng, đah r’noh prăk tăch ntơm 140 rbăn tât 180 rbăn du kí, gĕh n’sĭt tâm nau kan tâm 300 r’keh prăk du năm.

​​​​

Dâu dơi bu tăm ndrel ma ăp tơm tăm ba bă gơi mô gĕh hoach neh tăm

​​​​​

Tăm tơm dâu, rong ndrŭng gĕh n’sĭt âk tay prăk đah ma tăm ăp ntil tơm, rong mpô mpa tâm xă

​​​​

Du tâ rŏng jŏ tâm 15 nar, suy kơl n’sĭt tay prăk dŏng ma bu nuyh bon lan bư mir jan ba

Hưng Nguyên

596
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.