Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir m’ak nuih n’hâm pah kan bư mir jan ba bôk yan kao Năm So 2018

01/03/2018 09:37 G3T+7

Yan sĭt puh yan kao 2017 – 2018, lam n’gor srih tăm gĕh tâm 8.000 rbăn hec ta tơm tăm gleh nar; răk chăm gĕh 129.000 hec ta ka phê, 33.000 hec ta tiêu, 29.900 hec ta kao su n’hanh rlau 14.000 hec ta điều…

Jêh rlu ngêt sa Têt Năm So 2018, bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm lam n’gor gơnh ngăn hăn pah kan bư mir jan ba tâm năm mhe tâm ban sui buh, tŏ dak, n’gang tu ndŭng… đah nau dăn gĕh du yan srih tăm gĕh n’sĭt âk. Yor nĕ, tât abaơ, ăp ntil tơm tăm hao jêng, ngăch têh, mô gĕh tu ndrŭng sa…

Lơ 4 têt, r’năk nô Giàng A Dùng, bu nuyh Mông ta thôn 6, xă Dak R’măng (Dak Glong) lĕ hăn tâm ndrênh lŏ gơi chop n’hanh suih buh ân ba lŏ

R’năk yuh H’Yôt, bu nong Mạ ta thôn 2, xă Dak Som (Dak Glong) sui buh tâ tâl 2 gơi tơm ka phê mô gĕh rŭng play

Gĕh âk r’năk bu nuyh mir bon Sê Rê Ŭ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) tŏ dak ka phê đah béc jêh ăp nar ngêt sa pâl têt

Jêh 3 nar ngêt sa pâl têt, bon lan Dao ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) hăn tâm ndrênh răk chăm, krih dak si ân tơm bum chưn

Ôi lơ 3 têt, bu nuyh bư mir xă Nâm N’Jang (Dak N’Soong) ntơm pĕ tiêu

Bu nuyh bon lan Bu Nong ta bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) tăm ba lŏ yan sĭt puh yan kao jêh ngêt sa Têt Năm So

Minh Huyền - Y Krắk

3,011
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.