Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhz kôngz Nghiar Phur txus chiv pangx Tsaz

18/01/2018 09:17 G1T+7

Chor shông jê nuôr, iz cxa chuôz zis nhoz phươngx Phiar Phur (Gia Nghiar) tưz muôz pangx lus chos tsinhv, hlôngr ntâu zangv kôngz chos haz uô muôx thangx tsangv chuên canh chos pangx. Nôngz nhôngl nuôr, nênhs chos pangx tangz tov tox tsongs tu chia pangx tsuô Tsaz Nguên đanr Đêr shông 2018.

Nhis nuôr, phươngx muôx jê 2 ha angr chos pangx cxuô zangv. Hur ntơư, muôx 5 tsêr chos pangx thơưk shông haz chos pangx tưz zos thu nhâpx tsinhv ntơưv chuôz zis. Pêx xinhv tưz đâux tư tsêr ar, hêx thôngr txuôk đêx sir por, txir tênhz cxangz txu xur; chos lo tar iz cxa pangx tsât lươngx jông xưs li pangx li, cat tươngx, pangx cuc Đax Latx…

Chuôz zis pus Nguênr Ngocx Lêx, tuv 4, phươngx Nghiar Phur muôx 5.000 m2 angr chos pangx cuc đoar Đax Latx hur tsêr ar

Chuôz zis pus Lêx tsinhv muôx 2.000 m2 angr chos pangx tov ntux đo

Hêx thôngr pangx tênhz sir zôngv chia “ntê sur” pangx

Hưng Nguyên

1,242
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.