Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nâm N’đir lo chiv kos laz

10/05/2018 14:52 G5T+7

Chiv ntux tsâux shông nuôr, xar Nâm N'đir (Krông Nô) chos lo yangx 120 ha kos laz đrul chor nôngz Nhâtx Banv, kos laz cao sanv.

Nôngz nhôngl tangv siv nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tưz sâu lo yangx 70% chor angr chos haz tangz tov tox tsongs sâu chor angr chos tsinhv yuôr. Zos tu trơưs cir thuôx, phuôz chuô huv mas uô kangz 4 – 5 hli chos, kos laz phuôv tsangr jông, sâu lo yangx 22 tênhr/ha. Đrul grê muôs lo 100 chơưx nhiax/ha.

Xuôs mair leix khơưz kos laz chia đamv bov tsât lươngx, pôngz tsơưs côngs los đôngx

Tsôngv box minhx cxưx Chu jos Quangv Hax tox tsongs sâu kos laz

Sâu fênhx đrăngz lo yangx 22 tênhr/ha

Y Krăk

2,411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.