Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nâm N’đir đôk gĕh âk play bum chưn

10/05/2018 14:52 G5T+7

Yan đông xuân năm aơ, xă Nâm N’đir (Krông Nô) tăm gĕh 120 hec ta bum chưn đah ăp rnih bum chưn Nhật Bản, bun chưn cao sản.

Tâm ăp nar abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam xă lĕ đôk gĕh 70% neh tăm bum n’hanh dôl đôk ăp ntŏk hôm e iê. Yor răk chăm di kĩ thuật, uĕh trôk nar nĕ jêh tăm 4 – 5 khay, bum chưn jêng ngăn, play gĕh rlau 22 tân du hec ta. Ðah rnoh prăk tăch ntơm 6 – 8 rbăn du kí, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, bu nuyh bư mir gĕh n’sĭt tâm 100 rkeh prăk du hec ta.

Dŏng rdeh đôk bum chưn gơi play bum mô gĕh sôt, ntrŭnh n’hâm kan

Bon lan bu nong Dao thôn Quảng Hà dôl ma đôk bum chưn

Gĕh đôk play bum rlau 22 tân du hec ta

Y Krăk

2,410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.