Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Lý A Bảo uô hnox, uô luôv coz

09/07/2020 19:48 G7T+7

Shông 2003, chuôz zis zơưv Lý A Bảo (zus shông 1965), minhx cxưx Chu tuôx uô hnox ntơưv jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song). Xuz thơưx, zơưv chuôz zis tưz zuôr lo 3 ha angr chia uô hnox, chos kôngz.

Đrul tsưr ziv haz trâu saz uô hnox, tu trơưs cui trinhx cir thuôx mas vangx ntông ntơưv chuôz hluz njuôz. Zơưv xir por nhiax chia zuôr angr cxangz nzir uô hnox. Txus hnuôr, zơưv chuôz zis tưz muôx 14 ha uô hnox; hur ntơư muôx 7 ha cax phê cinh joanh, sâu lo 4 tênhr/ha, 5 ha phưx txoz, sâu lo 3 tênhr/ha, 2 ha chos sâm Bố Trạch (Quảng Bình). Iz shông, zơưv chuôz zis tsinhv muôx hnuv uô trâu 5 lênhx nênhs nhoz trôngx qơư… Uô kangz yưx chi phir, sâu lo yangx 500 chơưx nhiax/shông. Ntâu shông tsi tsês, zơưv chuôz zis lo côngs nhênhx zos chuôz zis uô hnox uô hâuk coz cxuô cxênhx.

Vangx phưx txoz ntơưv zơưv Bảo chuôz zis tsinhr njuôz jông

Đrul 7 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 4 tênhr/ha

Zơưv đâux tư đkok hês thôngr tsuôk bec trâu vangx sâm Bố Trạch chos lo 3 hli

Cinh têr truôx, chuôz zis zơưv tưz zuôr lo ô tô chia môngl lus

Mai Anh

1,146
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.