Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Lý A Bảo blau pah kan, blau tăch r’văt drăp

09/07/2020 19:48 G7T+7

Năm 2003, r’năk che Lý A Bảo (deh năm 1965), bu nong Dao tât ndâk njêng nau rêh kan ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong).Ntơm sa ơm, r’năk che r’văt gĕh 3 hec ta neh bư mir jan ba, srih tăm ăp ntil tơm.

Ðah nau bên n’hanh nau gơih bư mir jan ba, mât mray di kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk che jêng ngăn. Jêh rĭ che têm nkrem prăk rêl r’văt tay neh bư mir. Tât abaơ, r’năk che gĕh 14 hec ta neh bư mir; tâm nĕ gĕh 7 hec ta ca phê, jêh pĕ kĭn gĕh tât 4 tân tâm du hec ta, 5 hec ta tiêu gĕh n’sĭt tât 3 tân tâm du hec ta, 2 hec ta tăm tơm sâm Bố Trạch (Quảng Bình). Du năm, r’năk che bư gĕh nau kan ma 5 nuyh bu nuyh kan… Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, n’sĭt rlau 500 r’keh prăk du năm. Nao nao tâm âk năm, r’năk che dơi kơp lah r’năk sa gĕh nau blau bư mir jan ba tâm n’gor.

Tơm tiêu tâm r’năk che Bảo tăm jêng ngăn

Ðah 7 hec ta ca phê, jêh pĕ kĭn gĕh n’sĭt rlau 4 tân tâm du hec ta

Che r’văt dĭng dak n’hanh béc tŏ dak ân ma tơm sâm Bố Trạch mhe tăm 3 khay

Nau wăng sa đăp mpăn, r’năk che r’văt rdeh ô tô dŏng bĭt hăn bơh rĭ bơh aơ

Mai Anh

1,144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.