Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Krông Nô lo poz cưs chiv ntux cuz

17/10/2019 09:42 G10T+7

Chiv ntux cuz shông 2019, hênhx Krông Nô chos lo muôx li 10.000 hec ta poz cưs, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Buôn Choah, Ðăk D’rô, Ðưc Xuên, Ðăk Nang, Quangv Phur. Zos muôz chor nôngz yaz tsât lươngs xưs li DK368, DK9901, 30Y87... lus chos, trâu saz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô angr, tu mas poz cưs hluz jông, tsơưs muôx moz.

Luz six hơưv nuôr, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov tox tsongs sâu poz cưs, năng suât fênhx đrăngz lo txix 7 – 8 tênhr/ha. Đrul grê muôs 4.000 – 5.000 nhiax/kg, nênhs kôngz sâu lo yangx 40-50 chơưx nhiax/ha.

​​​​​​

Chiv ntux cuz shông nuôr, tangs nro hênhx Krông Nô chos lo muôx 10.000 hec ta poz cưs

​​​​​​

Poz cưs ntơưv tsôngv box M’nông xar Quangv Phur lo nênhs zuôr tuôx hlo ntơưv qơư zuôr

​​​​​​

Nênhs kôngz Krông Nô sâu poz cưs

Y Sơn

326
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.