Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Krông Nô gĕh âk mbo yan bri mih

17/10/2019 09:42 G10T+7

Yan bri mih năm 2019, n’qual Krông Nô tăm gĕh tâm 10.000 hec ta mbo, dơi bu tăm âk ta ăp xă Buôn Choăh, Dak D’rô, Ðức Xuyên, Dak Nang, Quảng Phú. Yor dŏng rnih mhe DK368, DK9901, 30Y87... tăm, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật kai neh, mẩ mray di nĕ tơm mbo ngăch jêng, iê gĕh tu ndrŭng sa.

Ta mông abaơ, âk r’năk bu nuyh bư mir tâm lam n’qual dôl ma pâk mbo, jêh peh gĕh ntơm 7 – 8 tăn du hec ta. Ðah r’noh tăch tâm 4.000 – 5.000 r’băn du kí, bu nuyh bư mir gĕh n’sĭt lơ 40 – 50 r’keh prăk du hec ta.

​​​​​​

Yan bri mih năm aơ, lam n’qual Krông Nô tăm gĕh 10.000 hec ta mbo

​​​​​​

Mbo bu nuyh Bu Nong, xă Quảng Phú dơi bu hăn tât ta ndrênh r’văt

​​​​​​

Bu nuyh bư mir Krông Nô pâk mbo

Y Sơn

432
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.