Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir xă Ðức Minh dôk tơm ca phê ranh gơi tăm tơm ca phê mhe

23/02/2017 10:22 G2T+7

Xă Ðức Minh (Dak Mil) abaơ gĕh lơ 3.800 hec ta cà phê dôl ma gĕh play pĕ. Tâm năm mhe aơ đâ, tâm lam xă gĕh pĕ tâm 9.000 tân, gĕh n’sĭt du hec ta ca phê tăm dăch tât 2,4 tân.

Khă nĕ tât abaơ, gĕh âk neh tăm ca phê ta xă Ðức Minh lĕ ranh (tâm ban lĕ tăm zŏ tât 2 năm) nĕ play tâm năm dăch aơ mô gĕh âk. Yor nau nĕ, ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan ăp kon bu nong tâm xă lĕ dôk tơm ca phê ranh gơi tăm tơm ca phe mhe, gơi gĕh play âk n’hanh di đah nau plăch rgâl bri trôk. Tâm ban ăp năm, bu nuyh bư mir gĕh rôk tơm ca phê ranh gơi tăm tơm ca phê mhe dăch tât 200 hec ta, n’hao âk neh gĕh tăm ca phê mhe tâm lam xă rlau 700 hec ta. Ăp năm dâch abaơ, bu nuyh bon lan bư mir Ðức Minh dôl nsrôih pah kan bư mir jan ba gơi rôk lơi tơm ca phê ranh, ân neh uĕh, joi nih tăm mhe… gơi rơm tăm ta yan bơh kơi dăch tât.

Rnăk che Nguyễn Hồng Anh, thôn Thanh Lâm manh rdeh koai brôi neh ân uĕh

Reh n’hanh n’ha ca phê kro dơi bu koaih n’hanh su ta mir gơi sŏk buh sui ân uĕh neh

Bu nuyh bon lan tŏ dak ân tơm ca phê mhe tăm

Lê Phước

1,085
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.