Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Đức Minh chủ động tái canh cà phê

23/02/2017 10:22 G2T+7

Xã Đức Minh (Đắk Mil) hiện có trên 3.800 ha cà phê trong thời kỳ kinh doanh. Trong niên vụ vừa qua, toàn xã đạt tổng sản lượng khoảng 9.000 tấn, năng suất trung bình gần 2,4 tấn/ha.

Tuy nhiên hiện nay, phần lớn diện tích cà phê tại Đức Minh đã già cỗi (trung bình khoảng trên 20 năm tuổi) nên năng suất những vụ gần đây liên tục giảm. Trước thực trạng đó, những năm gần đây, bà con đồng bào các dân tộc trong xã đã chủ động tái canh các vườn cà phê già cỗi, cho năng suất thấp sang trồng những giống mới, có năng suất cao và thích nghi với biến đổi khí hậu. Bình quân mỗi năm, nông dân xã tái canh gần 200 ha cà phê, nâng diện tích đã tái canh của toàn xã lên hơn 700 ha. Những ngày gần đây, bà con nông dân Đức Minh đang tích cực lên rẫy để nhổ cây cà phê già cỗi, thực hiện các biện pháp cải tạo đất, tìm giống tốt… để chuẩn bị trong mùa mưa sắp tới.

Gia đình ông Nguyễn Hồng Anh, thôn Thanh Lâm thuê máy móc cải tạo đất

Rễ và lá cà phê già cỗi được thu gom và đốt tại rẫy để lấy tro cải tạo đất

Người dân tưới nước cho cây cà phê mới tái canh

Lê Phước

175
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.