Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz pôngz nhiax ntâu viv phưx txoz tuôs luôv lus

22/11/2018 10:20 G11T+7

Iz hli ntâu lus txus nuôr, ntâu chuôz zis sâuv thangx tsangv xênhr pôngz nhiax ntâu tov ntêx tinhx tsangs phưx txoz tuôs viv moz. Ntâu chor angr mangl moz, cis sei, tuôs luôv lus.

Trơưs thôngr cê, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx  2.600 ha mangl moz, hur ntơư muôx jê 1000 ha mangl tuôs tangs nro. Tov ntêx tinhx tsangs nuôr, nganhx Kôngz lông has, pêx xinhv tsiv cangr jix moz tôngv hơps (IPM) sâuv vangx phưx txoz; uô trơưs Cui trinhx chos, tu phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk, tsi đha trơưs phong tsox chia chos luôv lus uô ntuôl cui hoaix; uô trơưs hlôngr cơ câur kôngz chos huv tsuô cxuô thangx angr ntơưv cxuô trôngx qơư. Uô kangz xưv lir tangs chor angr phưx txoz mangl tuôs, nênhs kôngz tsi lo tror kangz chos tangv siv mas tsuv tsês muôx 2 – 3 shông uô kangz; tsi tror chos đuô los sis chos yaz sâuv chor angr nhoz kêl đêx ntưl tsi lo tangs. Hur sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông tsuv bov đamv trơưs nguên tăc “4 huv”: huv yuôx, huv liễn lươngs, huv six, huv phương phap.

Ntâu angr mangl moz đangx blôngx, uô kangz jênhk haz tuôs

Ntâu pêx xinhv tuôv zênhv đê phưx txoz mol, phưx txoz njuôz chia “puôs đơưk lo” mir njir pênhr đâux tư sâuv vangx phưx txox mangl moz

Ntâu chuôz zis tsuv đoz tangs hur si vangx phưx txoz mangl tuôs

Mẫn Doanh

778
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.