Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak N’Soong nchŭn n’hâm suan tăm, mât mray tơm tăm gleh nar

21/05/2020 14:41 G5T+7

Tĕng Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba n’qual Dak N’Soong, bôk yăn mih năm 2020, bu nuyh bư mir tâm lam n’qual tăm dăch tât 7.340 hec ta ăp ntil tơm.

Tâm nĕ, mbo gĕh 1.190 hec ta, bum prŭm 1.998 hec ta, ăp ntil tuh 338 hec ta, bă bă nĕ lah ăp ntil tơm tăm êng… Tât mông abaơ, bu nuyh bon lan lĕ tăm gĕh 80% r’noh neh tăm n’hanh dôl nchŭn n’hâm suan mât mray. Tĕng nô nau neh ntu ăp xă, Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba n’qual Dak N’Soong lĕ ndâk njêng ntil nau kan gơi n’jrăng n’gang duh nar bôk yăn mih, dak lip dăch lôch yăn tăm, ntĭm gai bu nuyh bon lan ruăh r’noh mhe, r’nih uĕh dŏng srih tăm bôk yăn mih.

Bôk yăn mih năm 2020 bu nuyh bư mir Dak N’Soong tăm gĕh 1.190 hec ta mbo

Bum prŭm dơi bu tăm âk ta ăp xă Thuận Hạnh, Thuận Hà

Bu nuyh bư mir xă Dak N’Drung bư ndrưng jră tơm blân srat

Jêh mih, bu nuyh bư mir tâm lam n’qual dôl nchŭn n’hâm suan sui phân ma tơm mbo

Mai Anh

572
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.