Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Đắk Song tập trung xuống giống, chăm sóc cây trồng ngắn ngày

21/05/2020 14:41 G5T+7

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đắk Song, vụ hè thu năm 2020, nông dân trên địa bàn xuống giống gần 7.340 ha cây trồng ngắn ngày các loại.

Trong đó, ngô 1.190,  khoai lang 1.998, các loại đậu 338, còn lại là các loại cây hoa màu khác... Đến thời điểm này, người dân đã xuống giống được khoảng 80% diện tích và đang tập trung chăm sóc. Dựa trên điều kiện đất đai của mỗi xã, Phòng Nông nghiệp huyện Đắk Song đã xây dựng phương án sản xuất để phòng tránh khô hạn đầu vụ, ngập úng cuối vụ, khuyến cáo nông dân sử dụng các giống mới, có năng suất cao cho vụ hè thu năm nay.

Vụ hè thu năm 2020 nông dân Đắk Song xuống giống 1.190 ha ngô

Khoai lang được trồng nhiều tại các xã Thuận Hạnh, Thuận Hà

Nông dân xã Đắk N’Drung tạo giàn đỡ cây cà chua

Sau khi có mưa, nông dân trên địa bàn huyện tập trung bón phân cho cây ngô

Mai Anh

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.